Informatii asigurati C.A.S.

Renamed Laborator Analize Medicale se afla in relatie contractuala cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS). Analizele medicale pot fi decontate CNAS, in limita fondurilor alocate laboratorului Renamed, de catre CAS DJ.

In vederea eficientizarii calitatii actului medical, pacientii care doresc sa beneficieze de analize gratuite, trebuie sa fie programati in prealabil. Pentru informatii suplimentare va rugam sa va adresati telefonic receptiei laboratorului.

Pacientul trebuie sa intruneasca urmatoarele conditii:

– Sa fie asigurat la una din Casele Nationale de Asigurari de Sanatate;
– Sa prezinte un bilet de trimitere tip, completat conform normelor, de catre medical de familie/specialitate;
– Sa prezinte cardul national de asigurari sociale de sanatate;
– Sa nu fie internat in intervalul de la data emiterii biletului de trimitere – data recoltarii.

Biletul de trimitere poate fi eliberat de medicul de familie/ medicul specialist, iar acesta se afla in relatie contractuala cu una din casele de sanatate: Casele Judetene de Asigurari (CJAS). / Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice , Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti (C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.)

Pentru detalii privind lista medicilor in contract cu Casele Judetene de Asigurari (CJAJ) puteti accesa adresa www.cnas.ro, iar pentru lista medicilor in contract cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., puteti accesa adresa www.aopsnaj.ro.

Conform OUG 150/2002, Art. 11, persoanele asigurate au dreptul sa aleaga medicul de familie, medicul specialist din ambulatoriu, unitatea ce le va acorda servicii medicale, precum si casa de sanatate la care se asigura. Potrivit Legii 95/2006, asiguratii caselor de sanatate au dreptul la o serie de investigatii paraclinice in ambulatoriu, printre care se numara si analizele de laborator.

Renamed Laborator isi rezerva dreptul de a efectua analizele medicale numai cu plata integrala, in momentul atingerii plafonului acordat de Casele Judetene de Asigurari (CJAJ).

Renamed Laborator isi rezerva dreptul de a face modificari si actualizari sau de a corecta eventuale omisiuni sau erori in afisare care pot surveni in urma unor greseli de redactare sau erori ale produselor software, fara a anunta in prealabil. Aceste erori nu obliga S.C. Renamed Laborator Analize Medicale S.R.L. la nicio actiune.

TelVerde : 0.800.800.962 – C.A.S Dolj

TelVerde: 0.800.800.952 – C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

Pachete analize medicale gratuite, cu biletele de preventie si monitorizare

Analize gratuite pentru adultul asimptomatic cu varsta de 40 ani si peste

Pachetul PREVENTIE se acorda persoanelor cu varsta de 40 de ani si peste, care nu sunt inscrise cu afectiuni cronice la medicii de familie.

Solicita medicului tau de familie, daca ai varsta de 40 ani sau mai mult, fara istoric de afectiune cronica, biletul de trimitere cu setul standard de analize medicale, dedicat PREVENTIEI.

Pe biletul de trimitere trebuie sa fie specificat codul PREV 5.

Suna apoi la Renamed Laborator Analize Medicale si programeaza-te pentru analize GRATUITE.

Pachetul de preventie pentru adultul asimptomatic cu varsta de 40 ani si peste, include urmatorul set de analize medicale:

• Hemoleucograma completa
• VSH
• Glicemie
• Colesterol seric total
• LDL colesterol
• Creatinina serica
• PSA la barbati
• TSH si FT4 la femei

Pachetul de preventie este disponibil conform prevederilor art. 2 alin. (4) din Anexa 18 la Ordinul ministrului sănătății și președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021—2022).

Analize gratuite pentru pacienti cu afectiuni cronice

Solicita medicului specialist in evidenta caruia te afli, bilet de trimitere pentru MONITORIZARE – daca ai avut sau ai urmatoarele boli:

• ai fost diagnosticat cu COVID19
• boli oncologice
• diabet zaharat
• boli cardiovasculare
• boli rare
• boli neurologice
• boli cerebrovasculare

Daca te regasesti in patologia mai sus enumerarata, cere medicului sa iti emita bilet de trimitere care sa contina codurile de MONITOR mai jos mentionate, pentru fiecare patologie.

Monitor 1 – investigatiile paraclinice recomandate pentru monitorizarea pacientilor diagnosticati cu COVID-19 dupa externarea din spital;

Monitor 2 – investigatiile paraclinice recomandate pentru monitorizarea pacientilor diagnosticati cu boli oncologice;

Monitor 3 – investigatiile paraclinice recomandate pentru monitorizarea pacientilor cu diabet zaharat;

Monitor 4 – investigatiile paraclinice recomandate pentru monitorizarea pacientilor diagnosticati cu boli cardiovasculare;

Monitor 5 – investigatiile paraclinice recomandate pentru monitorizarea pacientilor diagnosticati cu boli rare;

Monitor 6 – investigatiile paraclinice recomandate pentru monitorizarea pacientilor diagnosticati cu boli neurologice;

Monitor 7 – investigatiile paraclinice recomandate pentru monitorizarea pacientilor diagnosticati cu boli cerebrovasculare.