Analize gratuite pentru adultul asimptomatic cu varsta de 40 ani si peste

Pachetul PREVENTIE se acorda persoanelor cu varsta de 40 de ani si peste, care nu sunt inscrise cu afectiuni cronice la medicii de familie.

Solicita medicului tau de familie, daca ai varsta de 40 ani sau mai mult, fara istoric de afectiune cronica, biletul de trimitere cu setul standard de analize medicale, dedicat PREVENTIEI.

Pe biletul de trimitere trebuie sa fie specificat codul PREV 5.

Suna apoi la Renamed Laborator Analize Medicale si programeaza-te pentru analize GRATUITE.

Pachetul de preventie pentru adultul asimptomatic cu varsta de 40 ani si peste, include urmatorul set de analize medicale:

• Hemoleucograma completa
• VSH
• Glicemie
• Colesterol seric total
• LDL colesterol
• Creatinina serica
• PSA la barbati
• TSH si FT4 la femei

Pachetul de preventie este disponibil conform prevederilor art. 2 alin. (4) din Anexa 18 la Ordinul ministrului sănătății și președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021—2022).

Analize gratuite pentru pacienti cu afectiuni cronice

Solicita medicului specialist in evidenta caruia te afli, bilet de trimitere pentru MONITORIZARE – daca ai avut sau ai urmatoarele boli:

• ai fost diagnosticat cu COVID19
• boli oncologice
• diabet zaharat
• boli cardiovasculare
• boli rare
• boli neurologice
• boli cerebrovasculare

Daca te regasesti in patologia mai sus enumerarata, cere medicului sa iti emita bilet de trimitere care sa contina codurile de MONITOR mai jos mentionate, pentru fiecare patologie.

Monitor 1 – investigatiile paraclinice recomandate pentru monitorizarea pacientilor diagnosticati cu COVID-19 dupa externarea din spital;

Monitor 2 – investigatiile paraclinice recomandate pentru monitorizarea pacientilor diagnosticati cu boli oncologice;

Monitor 3 – investigatiile paraclinice recomandate pentru monitorizarea pacientilor cu diabet zaharat;

Monitor 4 – investigatiile paraclinice recomandate pentru monitorizarea pacientilor diagnosticati cu boli cardiovasculare;

Monitor 5 – investigatiile paraclinice recomandate pentru monitorizarea pacientilor diagnosticati cu boli rare;

Monitor 6 – investigatiile paraclinice recomandate pentru monitorizarea pacientilor diagnosticati cu boli neurologice;

Monitor 7 – investigatiile paraclinice recomandate pentru monitorizarea pacientilor diagnosticati cu boli cerebrovasculare.